• ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 • ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 • ОБЩИНА СУХИНДОЛ
 • „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД
 • "БРИТОС" ЕООД
 • "ДИГИТАЛНО ТЪРНОВО" ЕООД
 • "БОЛЯРСКА МОДА" ЕООД
 • "НОВИТЕ ЛОЗЯ" ООД
 • НАЦИОНАЛНА ВИНЕНА АСОЦИАЦИЯ
 • ВИНЕН ДЕГУСТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
 • СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЕНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
 • ВИНАРНА ЛОВИКО СУХИНДОЛ
 • ВИНАРНА ЯЛОВО
 • ВИНАРСКА ИЗБА „РУЕВИТ ЕСТЕЙТ“
 • "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД
 • "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • "ЕЛЕНСКИТЕ БАЛКАНДЖИИ" ЕООД
 • ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Велико Търново
 • СДРУЖЕНИЕ „ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА““
 • СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО"
 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ "ТРАПЕЗИЦА 1954" - гр. Велико Търново
 • СПОРТЕН КЛУБ "БРАУН ТИМ" - гр. Велико Търново
 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ "ВАРИАНТ 5" - гр. Търговище
 • НAРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ - 1897" - с. Арбанаси
 • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА - 1874" - с. Ресен
 • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1883" - с. Церова кория
 • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ ТРУД - 1906" - с. Ялово
 • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ - 1900" - с. Павел