Транспорт, доставка и позициониране на наетия инвентар.

Транспортни услуги в гр. Велико Търново – 50.00 лв.

Транспортни услуги извън гр. Велико Търново – 1,00 лв./км. в двете посоки.

Транспортни услуги в гр. Велико Търново за доставка и прибиране на наетия инвентар – 50.00 лв.

Транспортни услуги извън гр. Велико Търново за доставка и прибиране на наетия инвентар – 1,00 лв./км. в двете посоки.

Позициониране на наетия инвентар – 50.00 лв.

Можете и да наемете оборудване от нашият склад без допълнително заплащане за транспорт.