Транспорт, доставка и позициониране на наетия инвентар.

Транспортни услуги в гр. Велико Търново – 49.00 лв.

Транспортни услуги извън гр. Велико Търново – 0,90 лв./км. в двете посоки.  

Доставка и прибиране на наетия инвентар и посуда.

(Включва товаро-разтоварни дейности без позициониране на място)

Позициониране на наетия инвентар – 49.00 лв.

Можете и да наемете оборудване от нашият склад без допълнително заплащане за транспорт.