ПАНАИРИ И ФЕСТИВАЛИ

е специализирана фирма в сферата на кетъринг услугите и отдаването на инвентар под наем за кетъринг събития. Фирмата посредничи, обучава и дава консултации за всичко свързано с традиционната и специфична за България търговия със скара-бира. Отдадени към всичко българско ние се опитахме да създадем една единна браншова организация на регионално ниво.